Paul's Dog Hotel

Where your dog vacations

'English'

 
 

DOHODA

V rámci této dohody zákazník se zavazuje předat provozovateli očkovací průkaz s platným očkováním. Pro psa staršího než 10 let je vlastník povinnen dodat potvrzení od veterináře o naprostém zdraví psa. V případě podezření onemocnění psa nebo v případě jeho zranění, během pobytu, provozce si vyhrazuje právo zajistit veterinární ošetření a péči. Tyto náklady budou pričteny k úhradě za ubytování. V takovém případě provozovatel se bude snažit zákazníka okamžitě telefonicky informovat. V případě že nebude možno zákazníka nebo jim určenou osobu dosáhnout provozovatel se bude řídit pokyny veterinárního lékaře.V rámci této dohody provozovatel se zavazuje že poskytne psu vlastní ubytovací prostor, možnost volného výběhu v ohrazenem prostoru, se souhlasem zákaznika možnost vyběhu společně s jiným psem nebo možnost procházky v lese či na louce {pes veden na “lajně”}. Provozovatel se zavazuje že bude udržovat ubytovací prostor v řádném a čistém stavu a krmit psa dle přani zákazníka buď krmivem zákazníka nebo za poplatek krmivem provozovatele.

Celé znění dohody ke stažení a vyplnění zde.

Všeobecný profil a návyky psa ke stažení a vyplnění zde.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

DOMŮ

SLUŽBY

DOHODA

CENÍK

FOTO

KONTAKT

Copyright © Paul's Dog Hotel 2008 All rights reserved.